L y R i c s

wilds of my heart       KATTUN

Precious One        KATTUN 

Care        Jin 

Rockin        KATTUN  

Kamen        Tackey & Tsubasa

Mirai Koukai        Tackey & Tsubasa

Dounikanarusa        KATTUN

Jinkusu        Nakamaru

Murasaki        Jin

Love is snow        Ueda

Kizuna        Kame

Toko no tabibito        KATTUN

Gold        KATTUN

Peaceful Days        KATTUN

I like it        KATTUN

Never again        KATTUN

Messenger        KATTUN

Hoshikuzu no supankooru        KATTUN